Farhanaz Rupaidha
l. 1990, Bekasi, Jawa Barat.
Karya dari Farhanaz Rupaidha